napis.png
Wybierz język / Choose Language
plgb

Woda. Harmonia. Natura

Technologia Active Water w produkcji.

  • Napoje, soki
  • Alkohol , Piwo
  • Konserwacja warzyw, sałatek
  • Żywność – sery, mleka, pierniki, wyroby czekoladowe
  • Skóry naturalne
  • Produkcja odzieży

W różnych dziedzinach przemysłu, w produkcji żywności, technice medycznej, w branżach tradycyjnych (mleczarnie) oraz nowoczesnych technologii, w przemyśle metalurgicznym, gospodarce usługowej, w komunikacji i mediach zastosowanie Technologii Active Water przynosi efekty. Inwestycja oraz amortyzacja zwraca się po kilku tygodniach lub miesiącach a rezultaty potrafią być zaskakujące. Następuje mniejsze zużycie energii, redukuje się prace konserwujące i czyszczenie systemów wodnych oraz wszelkich zbiorników a także znacznie ogranicza się zużycie środków chemicznych. Zastosowanie Technologii Active Water prowadzi do oszczędności, które po podsumowaniu pozytywnie wpływają na ogólne wyniki przedsiębiorstwa. Prócz redukcji kosztów i poprawy własnej technologii, stosowanie Technologii Active Water przyczynia się dbałości o środowisko oraz poprawia wizerunek firmy, jako mającej na uwadze ekologię i  charakter przyjazny środowisku naturalnemu.

Napoje, soki

Zastosowanie Technologii Active Water w produkcji soków w naturalny sposób absorbuje wodę, wydobywając z owoców  wartości odżywcze i najcenniejsze składniki. Efekt końcowy to aromatyczny i bogaty w witaminy napój, pozbawiony pestycydów i środków chemicznych. Bez względu na stosowaną w przedsiębiorstwie technologię produkcji, woda aktywna przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności półproduktów, cukru, barwników i poprawy jakości efektu końcowego

Alkohol, piwo

Szerokie zastosowanie Active Water bardzo dobrze harmonizuje z półproduktami oraz doskonale komponuje się w procesie destylacji i filtracji. Aktywna woda w obiegu wodnym browaru, gorzelni czy winnicy to poprawa jakości oraz smaku efektu końcowego.

Technologia Active Water w przemyśle alkoholowym to naturalna czystość rur, zbiorników i pomp a co za tym idzie redukcja środków zachowania czystości wody. Brak bakterii i szkodliwych osadów wpływa na profilaktykę czystości wody a to podstawowy warunek zachowania wysokich standardów jakości. Wyroby alkoholowe z wody aktywnej to znakomita jakość i smak każdego rodzaju alkoholu. Aktywna woda w przemyśle alkoholowym to głęboka barwa, krystaliczny kolor, smak zadowalający najbardziej wybredne gusta i co ważne, stała powtarzalność produktów.

Konserwacja warzyw, sałatek

Podstawą konserwacji jest sterylność i czystość. Dzięki Technologii Active Water następuje naturalna redukcja zanieczyszczeń w postaci kolonii alg, korozji, osadów kamienia. Wzrasta wydajność pomp, znika rdza, proces wymiany i czyszczenia wody wykonuje się rzadziej. Zmniejsza się zużycie chemikaliów, ogranicza się prace konserwatorskie oraz maleje zużycie świeżej wody oraz energii elektrycznej.

Żywność – sery, mleka, pierniki

Technologia Active Water to przede wszystkim aktywna woda w cieście, które jest podstawą wielu dziedzin przemysłu spożywczego. W produkcji np. pierników ciasto musi bardzo długo dojrzewać i kontrola jego jakości jest bardzo ważna i trudna. Dzięki wodzie aktywnej ciasto jest zawsze świeże, odbywające się w nim procesy fermentacyjne przebiegają bez zakłóceń a jego konsystencja jest stale prawidłowa.

W przemyśle mleczarskim Technologia Active Water to czyste rury i zawory gdzie dotychczas borykano się z osadami i rdzą. Woda aktywna doskonale oczyszcza w sposób całkowicie naturalny wielokilometrowe systemy rur i drogich zaworów. Doskonała jakość wody stanowi podstawę egzystencji nowoczesnej mleczarni. Często problem stanowią osady kamienia zalegające w wieżach chłodniczych, rurach wodociągowych czy bojlerach, które rozwiązać może zastosowanie naturalnych metod Active Water. W procesie pasteryzacji, gdzie zużywa się olbrzymie ilości pary Technologia Active Water to zapewnienie klarownej czystości w bojlerach i brak korozji i osadów kamienia, który pozwala na redukcję zużycia chemikaliów. Suma tych wszystkich czynników to naturalna oszczędność kosztów konserwacji, serwisowania, zużycia środków chemicznych oraz wymiany urządzeń.

Produkcja odzieży

Istotnym elementem w produkcji odzieży są sprawnie funkcjonujące urządzenia do maglowania i automaty do prasowania, którym stale trzeba dostarczać pary wodnej. Narażone są one na atak korozji oraz kolonii bakterii, które zalegają w zbiornikach magazynujących i podgrzewaczach. Technologia Active Water może przyczynić się do całkowitej redukcji osadów, śladów korozji a powierzchnia urządzeń do maglowania pozostaje gładka i lśniąca. Dysze filtracyjne i ciśnieniowe oraz sitka przepuszczające pozostają szczelne i pracują bez zarzutów.

Prasa branżowa

Przemysł Spożywczy listopad 2014 r "Nowości Technologiczne Technologia Active Water"

Przemysł Spożywczy.pdf