napis.png
Wybierz język / Choose Language
plgb

Woda. Harmonia. Natura

Technologia Active Water w przemyśle grzewczym i chłodniczym.

We wszystkich obiegach chłodzenia i nagrzewania występują podobne problemy – korozja, osady kamienia, bakterie, zapowietrzenie, muł i szlam, film biologiczny, kolonie alg, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie oraz zakłócają wymianę ciepła między przewodami wodociągowymi. Wymaga to stałych prac konserwatorskich, olbrzymich nakładów na środki chemiczne. Technologia Active Water w instalacji grzewczej to wspomaganie ochrony systemów instalacyjnych, zaworów i przewodów. Brak osadu i drożność grzejników, pełna wydajność każdej kropli, brak specyficznego zapachu a tym samym znaczna redukcja kosztów.

Naturalnie obniża się skłonność do zamulania, redukuje się możliwość rozwoju grzybów, zmniejszają się złogi  i niedrożności, następuje stabilizacja mikrobiologiczna, eliminuje się możliwości wytwarzania gazu.

Aktywna woda w rurach to również brak korozji i zanieczyszczeń, woda jest klarowna i przejrzysta.

Ważną właściwością stosowania Technologi Active Water  jest naturalna umiejętność szybszego nagrzewania się i znacznie dłuższego pozostawania ciepłą. W systemie chłodzącym woda jest chłodna, w grzewczym dłużej ciepła. Daje to olbrzymie oszczędności energii!!!

Technologia Active Water to wyższe bezpieczeństwo pracy instalacji, ochrona aparatury technicznej, optymalizacja parametrów eksploatacji, ogólna poprawa skuteczności działania urządzeń.


Wyniki badania czasu nagrzewania wody !  woda aktywna nagrzewa się szybciej o 35 %

Sprawozdanie elektrociepłownia.JPG


Prasa branżowa

Przemysł Spożywczy listopad 2014 rok Nowości technologiczne Technologia Active Water

Przemysł Spozywczy.pdf

Food Service listopad 2014 rok "Woda Aktywna"

woda.pdf