Ambasador Wody

 

 

Nasi ambasadorzy:

 

 

Ambasador Wody 

Tytuł nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji zdrowej żywej wody.

„Akcja Woda” edukacja i popularyzacji zdrowej żywej wody.

Kto może otrzymać tytuł Ambasadora Wody:

1. Osoby przekazujące prawdziwą wiedzę o wodzie.

2. Osoby które w ramach trwającej akcji zakupią dla  wybranej szkoły system uzdatniania żywej wody (warunki do omówienia indywidualnie)

3. Producent, który do produkcji swoich wyrobów zastosowali technologię żywej wody.

4. Osoba, która znalazła nowe zastosowanie nowy produkt.

5. Osoba, która wymyśliła ciekawy gadżet wodny dla popularyzacji żywej wody.

Korzyści:

– Producenci otrzymają zgodę używania zdjęcia kryształu wody wzorcowej na swoich produktach.
– Możliwość bezpłatnego testowania wszystkich wyrobów przed wprowadzeniem do obrotu.
– Uzyskanie specjalnego upustu na zakup wszystkich produktów Harmony H2O (warunki do omówienia indywidualnie)

i inne…

Zapraszam do współpracy: