Ambasador Wody

Logo ambasadora wodyAmbasador Wody – Tytuł nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji zdrowej żywej wody.

Międzynarodowa akcja edukacji i popularyzacji zdrowej wody.

Kto może otrzymać tytuł Ambasadora Wody:
– firmy i osoby zajmujące się edukacją zdrowej wody,
– producent, który w swoich wyrobach zastosował żywą wodę,
– osoba, która znalazła nowe zastosowanie dla wody wzorcowej,
– osoba, która wymyśliła ciekawy gadżet wodny dla popularyzacji żywej wody.

Korzyści:
– producenci otrzymają zgodę używania zdjęcia kryształu wody wzorcowej na swoich wyrobach,
– możliwość bezpłatnego testowania wszystkich wyrobów przed wprowadzeniem do obrotu,
– uzyskanie specjalnego upustu na zakup produktów Harmony H2O.
i inne…

 

Stara Perska legenda

 

Obrazek do legendy

Pewnego razu jeden mędrzec przepowiedział, że nadejdzie dzień, kiedy zniknie cała woda świata poza tą specjalnie przechowywaną. Na jej miejsce pojawi się inna woda, ale każdy kto się jej napije, straci rozum. Tylko jeden człowiek uwierzył w przepowiednię i zaczął robić zapasy wody. Kiedy nastąpił ten dzień, wyschły wszystkie studnie, a ten, który posłuchał mędrca pił wodę ze swoich zapasów. Potem znów studnie i źródła napełniły się wodą, spragnieni ludzie pili ją i wszyscy zwariowali. Ten, który posłuchał mędrca, nadal pił swoją wodę i nie stracił rozumu. Został jedynym rozumnym wśród oszalałych, więc nazwano go szalonym. Wtedy wylał on swoje stare zapasy wody, napił się nowej wody i stracił rozum. Szaleni uznali, że odzyskał on rozum…

 

 

Zapraszam do współpracy: