Dzisiaj jest Światowy Dzień Wody!

Dzisiaj jest Światowy Dzień Wody, czy wiesz, że na jednego mieszkańca naszego kraju przypada średnio ok. 1,56 mln litrów/rok, podczas gdy średnia dla Europy jest niemal 3-krotnie większa). Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie, dlatego tak ważne jest prawidłowe zarządzanie nimi. Czy zwracasz uwagę jak korzystasz z wody?