Zanieczyszczenia wód w Polsce

Zanieczyszczenia wód w Polsce
Zanieczyszczenie wód w Polsce to dość znany temat. Większość Polaków jest świadoma jakości naszych wód. Czy to Wisła czy Morze Bałtyckie – większość rzek i zbiorników wodnych jest dość mocno zanieczyszczona.
Zanieczyszczenie wód powstaje w momencie gdy w ich składzie występują substancje chemiczne, bakterie i mikroorganizmy w większej ilości, które nie są jej naturalnymi składnikami. Dzielimy je na naturalne i sztuczne. Naturalne zanieczyszczenie pojawia się w momencie, gdy woda zwiera roztwory domieszek soli, gazów, substancji organicznych i drobnoustrojów. Co ciekawe, najmniej takich domieszek zawiera woda z opadów atmosferycznych. Jednak z biegiem lat i rozwojem ludzkości, szczególnie w momencie rozwoju przemysłu i rozbudową miast, inicjatywę przejęły zanieczyszczenia sztuczne. Te pochodzą ze ścieków, spływów z terenów rolniczych – a teraz jak wiadomo przy uprawach stosuje się dużo różnych związków chemicznych, które pomagają rolnikom – czy z składowisk odpadów komunalnych. Do tego grona doliczyć można także zanieczyszczenia biologiczne. Tutaj wliczają się bakterie, grzyby, wirusy czy glony. Pojawiają się także zanieczyszczenia chemiczne, czyli oleje, smary, benzyna, pestycydy czy ropa.
Najwięcej zanieczyszczeń dostaje się poprzez kanalizacje przemysłowe i komunalne. Zalicza się do nich między innymi użyte wody do celów higienicznych czy gospodarczych. Są to też wody zużywane w zakładach usługowych i produkcyjnych. Mają wysokie stężenie ale są odprowadzane w sposób zorganizowany. To tak zwane zanieczyszczenia odprowadzane punktowo. Są też odprowadzane obszarowo i to między innymi te, które spłukiwane są z obszarów leśnych czy rolniczych.
Jakość wody w Polsce
W naszym kraju stan wód ocenia się poprzez analizę czystości rzek. Tych pomiarów dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W 2002 roku przeprowadzano badanie, którego wynik był bardzo negatywny. Okazało się, że aż 14,2% Polskich wód nie spełnia wymaganych norm. Co ciekawe 56% odpadów w Bałtyku to tworzywa sztuczne. Oznacza to, że nasze morze zanieczyszczone jest jedynie z naszej winy. W morzu znajduje się także około 810 ton siec stawnych przez rybaków. To mocno wyniszcza ekosystem naszego morza.
Swego czasu jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce był Śląsk. Oczyszczano tam jedynie 20% ścieków przemysłowych i 10% ścieków komunalnych. To kropla w morzu potrzeb. A odpowiednia ilość oczyszczalni i dbanie o jakość wody to podstawa, by poprawić ich jakość w naszym kraju.

W przypadku jezior z badań z 2002 roku wynika, że jakość Polskich jezior jest również bardzo słaba. W Polsce obowiązuje podział na 3 klasy. O samej klasyfikacji wód w Polsce możecie poczytać tutaj. Wyniki badań są następujące:
Klasa 1 – 5,8%
Klasa 2 – 39,2%
Klasa 3 – 40,8%

14% – wody nie odpowiadające żadnym normom.

W skrócie mówiąc klasa 1 oznacza bardzo dobry stan wody, klasa druga jako dobry, a klasa 3 jako umiarkowany. Od klasy drugiej możemy się kąpać w wodzie. Reasumując możemy korzystać jedynie z 45% dostępnych zbiorników i kąpielisk w naszym kraju. Większa połowa nie nadaje się nawet do rekreacji.