Głupszym od nieuka…

Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. -Moliere