Inteligentny skutek…

Inteligentny skutek musi mieć inteligentną przyczynę.