Każde energoinformacyje czynniki…

Każde energoinformacyje czynniki wpływają na strukturę wody i można to badać, monitorować, diagnozować przy użyciu szerokiej gamy metod i środków.

-prof. Paweł I. Goskow