Każde nasze słowo…

Każde nasze słowo, jak kropla wody, niesie w sobie harmonię lub dysharmonię naszego wewnętrznego stanu, który wpływa na wszystkich wokół. A wielkie słowa: „Na początku było Słowo…” zobowiązują nie tylko wierzących, ale też niewierzących, aby zaczęli inaczej myśleć i zrozumieli, że odpowiadamy za każde złe słowo przed Bogiem i ludźmi. – prof. S. Zenin