Klucz do naszego zdrowia…

Klucz do naszego zdrowia trzymamy w naszych rękach. Człowiek jest wielki nie przez to co ma, przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. -Jan Paweł II