Knowing water

Projekt „Knowing Water” To podróż z wodą po religiach i starożytnych cywilizacjach świata. Odwiedzamy przewoźnym laboratorium szczególne miejsca pod względem wody którą poddajemy specjalistycznym badaniom. Pokażemy z bliska świat wody który jest niezwykle fascynujący.