Ludzie chudzi…

Ludzie chudzi mają w organizmie do 75% wody, otyli zaś tylko 55% wody.