Największe, unikalne cechy…

Największe, unikalne cechy wody to: pamięć i zdolność do przenoszenia informacji.