Nanorurki węglowe a żywa woda

Uczeni z uniwersytetu w Houston (USA) przeprowadzili kilka lat temu ciekawy eksperyment. Uwięzili wodę w nanorurkach węglowych i badali jej właściwości, a szczególnie zachowanie protonów, bombardując wodę w nanorurkach strumieniem neutronów. Okazało się, że protony w tych warunkach zachowują się odmiennie od protonów w skali makro. Rodzaj sieci, które stworzyły był zdecydowanie inny, a ponieważ w organizmach żywych woda bardzo często jest zamknięta w nanostrukturach, może to wyjaśniać jej specyficzne zachowania wewnątrz organizmów żywych. Przykładem tego może być przechodzenie wody przez kanały jonowe błon komórkowych. Skala przepływu przez te kanały nie daje się wytłumaczyć przy zastosowaniu znanych modeli z zakresu mechaniki płynów. Może się okazać, że właśnie ten odmienny stan kwantowy będzie wytłumaczeniem.

W jaki sposób wiąże się to i ma znaczenie dla produktów na bazie wody wzorcowej ?

Otóż wszystko wskazuje na to, że nasze produkty na bazie wody wzorcowej przesuwają stan równowagi w kierunku orto-klastrów. Inaczej mówiąc woda po przejściu przez urządzenia w Technologii Żywej Wody ma w ogromnej przewadze (na dzień dzisiejszy w świetle badań rosyjskich naukowców możemy przypuszczać, że w 100%) molekuły orto, a co za tym idzie, może tworzyć struktury zdecydowanie bardziej upakowane. Ten proces tłumaczyłby odmienne zachowanie wody żywej.

Jest lepszym rozpuszczalnikiem, a to łatwo wytłumaczyć, gdyż bardziej „upakowane” struktury mają silniejsze pole magnetyczne, odpowiadające za zdolność do rozpuszczania.

Doskonale oddziałuje na organizmy żywe począwszy od roślin, a skończywszy na ludziach. To oddziaływanie da się wytłumaczyć właśnie zachowaniami wody w skali nano, bo jeśli dostarczymy organizmowi wodę z przewagą orto-klastrów, to znowu jej stan kwantowy będzie odmienny. Sieć elektronowa, którą utworzą jej molekuły jeszcze bardziej zwiększy intensywność przepływu przez kanały jonowe błon komórkowych. Możemy przypuszczać, że nasycenie organizmu taką wodą będzie dla niego zdecydowanie korzystniejsze niż wodą „zwykłą”. Taka teoria zresztą doskonale tłumaczy doświadczalnie widoczne zalety wody przy użyciu Technologii Żywej Wody.