Okazuje się, że w ludzkim…

Okazuje się, że w ludzkim organizmie bardzo często występuje dużo ciężkiej wody. Skąd ona tam się wzięła? Uczeni sądzą, że jeśli myśli człowieka są „ciężkie”, agresywne, o niskiej jakości, to w końcu mogą one przeorientować w organizmie ludzkim atomy wodoru w cząsteczki dwuatomowe, w wyniku czego rośnie masa wodoru i w rezultacie ostatecznym woda z H2O zamienia się w D2O.

-Prof. Ludmiła Bołotowa