Stara Perska legenda o wodzie

 

Stara Perska legenda

 

Obrazek do legendy

Pewnego razu jeden mędrzec przepowiedział, że nadejdzie dzień, kiedy zniknie cała woda świata poza tą specjalnie przechowywaną. Na jej miejsce pojawi się inna woda, ale każdy kto się jej napije, straci rozum. Tylko jeden człowiek uwierzył w przepowiednię i zaczął robić zapasy wody. Kiedy nastąpił ten dzień, wyschły wszystkie studnie, a ten, który posłuchał mędrca pił wodę ze swoich zapasów. Potem znów studnie i źródła napełniły się wodą, spragnieni ludzie pili ją i wszyscy zwariowali. Ten, który posłuchał mędrca, nadal pił swoją wodę i nie stracił rozumu. Został jedynym rozumnym wśród oszalałych, więc nazwano go szalonym. Wtedy wylał on swoje stare zapasy wody, napił się nowej wody i stracił rozum. Szaleni uznali, że odzyskał on rozum…