Spośród wszystkich cieczy…

Spośród wszystkich cieczy woda charakteryzuje się najwyższym napięciem powierzchniowym, czyli kohezją. Tylko rtęć przewyższa wodę . Zjawisko to związane jest z występowaniem sił wzajemnego przyciągania między cząsteczkami w cieczy.