Stanowimy cudowny…

Stanowimy cudowny, bioelektroniczny białkowy układ, w którym jedną z podstawowych ról odgrywa życiodajna woda.