Uczoność często utwierdza…

Uczoność często utwierdza uczonego w mniemaniu, że przyroda nie ma przed nim nic ukrytego.