Unikalną cechą wody…

Unikalną cechą wody jest to, że powstała z dwóch gazów – tlenu i wodoru. Żadne inne gazy oprócz wymienionych nie tworzą cieczy.