Woda jest zwyczajną substancją o nadzwyczajnych możliwościach …..

Woda jest zwyczajną substancją w naszym życiu.

Używamy jej nawet nie zamyślając się,
jaką ważną rolę odgrywa w pracy naszego organizmu.

Woda o złej jakości może spowodować wiele chorób.

Większość ludzi nie domyśla się nawet ile funkcji woda pełni w organizmie i ile wody potrzebujemy, aby te funkcje były wypełniane pomyślnie oraz jaki ścisły związek istnieje pomiędzy brakiem wody w organizmie i ciężkimi chorobami.

Woda to substancja unikalna, która nie może być zamieniona niczym.

Bez wody nie istnieje życie, takie jakie znamy.

Kluczowe funkcje wody w organizmie:

 • jest głównym źródłem energii komórek,
 • jest substancją wiążącą komórki,
 • dzieli i rozpuszcza do organizmu popadające substancje, roznosi je wraz z tlenem po całym organizmie,
 • daje pokarmowi możliwość przekazania energii dla ciała w procesie trawienia,
 • zwiększa ilość tlenu, którą erytrocyty mogą zabrać z płuc do komórek, polepsza się tym samym wydalanie dwutlenku węgla z komórek,
 • Woda zbiera i wydala z organizmu odpady jego działalności oraz substancje toksyczne i trujące,
 • Woda łączy (koordynuje) funkcje mózgu i ciała.

Jeżeli stracimy chociaż 5% wody znajdującej się w naszym organizmie, pojawi się realne zagrożenie dla naszego zdrowia!

Impulsy o braku wody są wysyłane z mózgu, który w 95% składa się z wody.

Brak wody w organizmie może powodować między innymi zmęczenie bez przyczyny, nerwowość, niecierpliwość, niepokój, depresję, otyłość, niespokojny sen.

Inną grupę symptomów stanowią różnorodne bóle, zależące od tego, w jakich częściach ciała skupiają się nieusunięte odpady kwasowe. Impulsy mózgowe dają wtedy znać o tym, że w tej części ciała brakuje wody. Pojawia się zgaga, rozpoczynają się problemy z trawieniem, zapalenie jelita grubego, bóle głowy, angina, artretyzm, dna moczanowa, bóle w różnych częściach ciała.

Woda to źródło natury, bez którego po prostu nie egzystowalibyśmy. Nie tylko gasi pragnienie, ale także pomaga każdemu zachować zdrowie i piękno.

Woda to paliwo naszego organizmu, generuje energię elektromagnetyczną w każdej komórce naszego ciała, zmniejsza zmęczenie, stres, niepokój, pozytywnie działa na zdolność myślenia, spowalnia proces starzenia.

Woda to podstawa zdrowia. – walczy z infekcjami, oczyszcza organizm od toksyn, podtrzymuje odpowiedni poziom hormonów, pomaga walczyć z nadwagą. Jeżeli wypijamy odpowiednią ilość wody skóra utrzymuje swoją elastyczność, włosy połysk, a paznokcie trwałość.

Woda to naturalny sposób ochrony przed chorobami i droga do utrzymania zdrowia.

 

Wniosek – ogromne znaczenie ma to czy pijemy wodę żywą czy martwą.

 

Woda – jak to działa…

Woda to cząsteczkowo dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. H₂O – pozornie bardzo prosta cząstka, trzyatomowa. Niewiele jest cząstek od niej mniejszych czy lżejszych. To druga po wodorze (H₂) najpowszechniejsza substancja na Ziemi, a jednak do tej pory, choć poznaliśmy jej skład atomowy, rozkład elektronów i ładunków w jej obrębie, tak naprawdę nadal niewiele wiemy na jej temat. Właściwości wody są zaskakujące i można by rzec – anormalne. Jej cechy wymykają się wszelkim systematykom, a znaczenie na Ziemi jest nie do przecenienia.

Pijemy ją (bez niej nie jesteśmy w stanie żyć), myjemy się w niej, łowimy w niej ryby, gotujemy w niej. Relacje nas, jako ludzi, z wodą są często zawiłe i skomplikowane. Jako żywioł potrafi w nadmiarze zabijać (powódź), ale potrafimy ginąć z jej braku (susza).

Bo woda to substancja biorąca udział w wielu procesach. W fazie ciekłej jest rozpuszczalnikiem dla wielu substancji polarnych, bierze udział w tworzeniu struktur białkowych, jest ważna dla tworzenia kwasów nukleinowych, jak i naszych komórek, wiązania wodorowe, które tworzy mają swój udział w strukturze DNA itd. W naszym organizmie wielokrotnie więcej jest cząstek wody niż jakichkolwiek innych razem wziętych. Woda w stanie ciekłym jest niezbędnym składnikiem życia, stąd tak wielki entuzjazm przy próbach odnalezienia wody na innych planetach. Tylko tam, gdzie jest woda, mogą istnieć organizmy żywe (z zastrzeżeniem, że „żywe” w naszym pojęciu).

Prostota cząsteczki wody przeczy jej zachowaniom w skali makro. Masa cząsteczkowa wody to 18 i w warunkach normalnych (ciśnienia i temperatury) jest cieczą. To pierwsza anomalia. Przecież amoniak (podobny masą NH₃ – 17) jest gazem. Tlen, cząsteczkowo cięższy od wody (O₂ – masa 32) jest gazem, siarkowodór (H₂S – masa cząsteczkowa 34) to również gaz. Tak samo jest z węglowodorami – metan (CH₄ – masa 16) to gaz, etan (C₂H₆ – masa 30), propan (C₃H₈ – masa 44) i butan (C₄H₁₀ – masa 58). To dlaczego woda to ciecz? I dlaczego ma tak nietypowe inne zachowania?

 

Wykres temperatur topnienia w zależności od masy cząsteczkowej
Wykres temperatur topnienia w zależności od masy cząsteczkowej.

 

Powyżej wykres obrazujący „nienormalność” wody, jeśli chodzi o punkt topnienia. Jej ekstrapolowany punkt topnienia powinien być niemalże o 100K niżej. Punkt krytyczny wody (powyżej którego nie występuje już faza ciekła, bez względu na ciśnienie) jest również zdecydowanie wyżej (647,3K) niż oczekiwany z ekstrapolacji (ok. 374K). Tych anomalii jest zdecydowanie więcej. Podaliśmy tu kilka najważniejszych z punktu widzenia wody w fazie ciekłej. Istnieje jeszcze szereg anomalii dla wody w stanie stałym, czyli dla lodu. Woda w fazie stałej ma niższą gęstość niż woda w stanie ciekłym. Dzięki temu np. jeziora nie zamarzają do dna i stworzenia wodne mogą przeżyć zimę. Rodzaje faz stałych (wyróżnia się około 15 rodzajów lodu) i ich nietypowe właściwości nie będą tematem naszych rozważań, więc tylko wspomniałem najważniejsze cechy wody w fazie stałej. Zajmujemy się tutaj wodą w fazie ciekłej i przy tym pozostaniemy.

Skąd te nietypowe własności wody?

 

 

Cząsteczka h2o

Po pierwsze stąd, że cząsteczka wody to dipol, gdzie atomy wodoru rozmieszczone są nie w linii prostej, jak np. w CO₂, tylko pod kątem ok. 106°. Jej niesymetryczna budowa sprawia, że rozkład ładunków, a w zasadzie gęstość elektronów, jest po stronie tlenu, a ich deficyt po stronie atomów wodoru. Taka budowa jest powodem wszelkich anomalii – bezpośrednio lub pośrednio. Z takiej struktury wynikają dwie najważniejsze cechy cząsteczki wody: jej zdolność do tworzenia wiązań wodorowych i istnienie jej momentu dipolowego.

Co to są wiązania wodorowe?

 

Wiązanie wodorowe

To wiązanie słabe i krótkotrwałe, natomiast odpowiedzialne za wszelkie anomalie wody. Prawdopodobnie, gdyby nie „bumerangowa” budowa cząsteczki wody, wiązanie to nie mogłoby powstać, a w związku z tym możemy śmiało postawić tezę, że i życie na Ziemi by nie zaistniało. Popatrzmy, od jak drobnej rzeczy zależy nasze istnienie na Ziemi. Od wygiętego kształtu jednej cząstki!

Wiązanie wodorowe to przyłączenie atomu wodoru do elektronów „zgromadzonych” przy tlenie, mogące powstać właśnie wskutek niesymetrii cząstki wody. Tych wiązań w każdej pikosekundzie tworzy się i zrywa ogromna ilość, co sprawia, że tak naprawdę cząstka wody jest wielokrotnie większa. Np. (H₂O)₂₈₀, czyli klaster zawierający 280 cząstek wody. Z tego tworzenia klastrów wynika miedzy innymi to, że woda jest cieczą, choć w warunkach ziemskich powinna być gazem.

Jak to się odbywa?

Gdy tworzy się wiązanie wodorowe między dwiema cząsteczkami wody, przesunięcie elektronów niejako uprawnia do tworzenia następnych wiązań tego typu. W ten sposób tworzy się cała sieć powiązań między poszczególnymi cząsteczkami i są one względnie trwałe. Żywotność wiązania wodorowego wynosi od 1 do 20 ps, a trwałość zerwania to 0.1 ps, więc istnienie tych wiązań jest dominujące, przy czym okazuje się, że ich długość jest znacznie zróżnicowana. Istnieją długie wiązania proste i krótkie wiązania „wygięte”, a pomiędzy tymi skrajnościami cały szereg wiązań pośrednich. Wiązania wodorowe odpowiadają też za tworzenie się klastrów wody i całych struktur w wodzie ciekłej. Skomplikowana natura wiązań wodorowych implikuje szereg teorii na temat ich trwałości i siły. Musimy pamiętać, że wiązania wodorowe odpowiadają również za łączenie nici DNA, a te za możliwość jego replikacji. To właśnie ich odpowiednia moc umożliwia istnienie splątanych nici DNA, ale dzięki ich słabości w procesie replikacji DNA, nie trzeba dostarczać zbyt wielkiej energii, by wiązanie rozerwać.

W wiązaniu wodorowym występuje zawsze para dawca/biorca w ujęciu elektronowym i dotyczy to cząsteczek wody. Ze względu na niesymetryczny charakter cząstki wody, a co za tym idzie niesymetryczny rozkład elektronów i występowanie układu donor/akceptor, nietrwałość wiązań wodorowych jest pozorna. W rzeczywistości wiązania te są dominujące i bardzo trwałe. Dzięki ich istnieniu możemy też mówić o najważniejszej z naszego punktu widzenia rzeczy, czyli istnieniu skomplikowanych, wielościennych struktur wody. Tworzenie się struktur i ich rozpad w wodzie ciekłej jest procesem ciągłym. Wskutek wieloletniej działalności człowieka woda, choć broni się własnym systemem immunologicznym, bez naszej pomocy będzie wodą martwą, a w każdym razie sprzyjającą życiu w sposób ograniczony. Musimy przywrócić jej stan pierwotny, by znowu mogła dawać życie naszej planecie.

Orto- i para-klastry.

By wyjaśnić szalenie ważny temat orto- i para-klastrów, musimy sięgnąć do mechaniki kwantowej i z tego punktu widzenia, choć w prostych słowach, opisać stany cząsteczki wody.

Każdy atom wodoru w cząsteczce wody ma moment magnetyczny zestawiony ze spinem protonu wynoszącym ½. Spin protonu może być równoległy lub antyrównoległy, jak pokazano na rysunkach poniżej.

 

Orto i para klastry

Kiedy spin jest równoległy, mówimy o cząstce orto i momencie magnetycznym =1. Stany spinowe występujące w tej cząsteczce to -1, 0 i +1. Gdy spin protonu jest antyrównoległy, moment magnetyczny wynosi 0 i takie cząstki nazywamy para. Orto-cząstki są wrażliwe na zewnętrzne pole magnetyczne i wirują w zasadzie w każdej temperaturze. Oczywiście w temperaturze 0 kelwinów wszystkie cząstki są w stanie para i dopiero podnosząc temperaturę uzyskujemy cząstki w stanie orto. Para-cząstki nie ulegają zewnętrznemu polu magnetycznemu i większość z nich nawet w temperaturze pokojowej nie rotuje. Oba te stany są w wodzie ciekłej w równowadze i stosunek orto- do para-cząstek jest różny w zależności od temperatury. Istnienie orto- i para-cząstek determinuje też możliwość określenia wody, jako żywej i martwej. Badacze z Rosyjskiej Akademii Nauk doszli do wniosku, że o wodzie żywej mówimy, gdy zawiera ona orto-klastry, zaś o wodzie martwej, gdy jest w niej przewaga para-klastrów. Korzystna więc byłaby możliwość przesunięcia równowagi w stronę orto-klastrów. Nawiasem mówiąc, ci sami badacze twierdzą, że gdy następuje przewaga orto-cząstek, to proces ten trwa aż do momentu, gdy wszystkie cząstki zmienią swój stan kwantowy na orto, czyli stworzą wodę „żywą”.

Jednocześnie orto-cząstki są w stanie tworzyć klastry (struktury) o większym stopniu upakowania (gęstości) cząstek, co widać w zmianie parametrów fizycznych wody. Struktury tworzone przez orto-klastry ze względu na większe upakowanie mają inne ciepło właściwie (zdolność do przechowywania energii w postaci energii kinetycznej wiązań), a większa  gęstość to zmniejszenie pojemności cieplnej, bo zmniejsza się ilość stopni swobody dla poszczególnych wiązań.

 

Zjawisko epitaksji w stanie ciekłym.

Epitaksja to znane zjawisko w krystalografii (a właściwie materiałoznawstwie) polegające na przekazywaniu struktury podłoża do medium kontaktowego. Czyli krystalizując cienkie warstwy z roztworu uzyskujemy strukturę taką, jaką ma podłoże. Możemy podejrzewać, że zjawisko to (zachodzące tylko dla struktur podobnych) jest wywoływane słabymi oddziaływaniami pól magnetycznych. Z materiałoznawstwa wiemy, że często struktura danego materiału decyduje o jego właściwościach. Przykładem jest grafit i diament, chemicznie ta sama substancja, a strukturalnie dwie zupełnie inne. Otóż dlaczego nie założyć podobnej sytuacji dla cząstek wody, gdzie podłożem epitaksjacyjnym będzie woda wzorcowa? Jej struktura oparta na orto-klastrach jest przekazywana wodzie „sąsiadującej”, a ponieważ wiązania wodorowe natychmiast uaktywniają sąsiednie cząstki, to cała woda „krystalizuje” w stanie ciekłym.

 

Stan kwantowy wody w skali nano.

Uczeni z uniwersytetu w Houston (USA) przeprowadzili kilka lat temu ciekawy eksperyment. Uwięzili wodę w nanorurkach węglowych i badali jej właściwości, a szczególnie zachowanie protonów, bombardując wodę w nanorurkach strumieniem neutronów. Okazało się, że protony w tych warunkach zachowują się odmiennie od protonów w skali makro. Rodzaj sieci, które stworzyły był zdecydowanie inny, a ponieważ w organizmach żywych woda bardzo często jest zamknięta w nanostrukturach, może to wyjaśniać jej specyficzne zachowania wewnątrz organizmów żywych. Przykładem tego może być przechodzenie wody przez kanały jonowe błon komórkowych. Skala przepływu przez te kanały nie daje się wytłumaczyć przy zastosowaniu znanych modeli z zakresu mechaniki płynów. Może się okazać, że właśnie ten odmienny stan kwantowy będzie wytłumaczeniem.

 

W jaki sposób wiąże się to i ma znaczenie dla produktów na bazie wody wzorcowej ?

Otóż wszystko wskazuje na to, że nasze produkty na bazie wody wzorcowej przesuwają stan równowagi w kierunku orto-klastrów. Inaczej mówiąc woda po przejściu przez urządzenia w Technologii Żywej Wody ma w ogromnej przewadze (na dzień dzisiejszy w świetle badań rosyjskich naukowców możemy przypuszczać, że w 100%) molekuły orto, a co za tym idzie, może tworzyć struktury zdecydowanie bardziej upakowane. Ten proces tłumaczyłby odmienne zachowanie wody żywej.

Jest lepszym rozpuszczalnikiem, a to łatwo wytłumaczyć, gdyż bardziej „upakowane” struktury mają silniejsze pole magnetyczne, odpowiadające za zdolność do rozpuszczania.

Doskonale oddziałuje na organizmy żywe począwszy od roślin, a skończywszy na ludziach. To oddziaływanie da się wytłumaczyć właśnie zachowaniami wody w skali nano, bo jeśli dostarczymy organizmowi wodę z przewagą orto-klastrów, to znowu jej stan kwantowy będzie odmienny. Sieć elektronowa, którą utworzą jej molekuły jeszcze bardziej zwiększy intensywność przepływu przez kanały jonowe błon komórkowych. Możemy przypuszczać, że nasycenie organizmu taką wodą będzie dla niego zdecydowanie korzystniejsze niż wodą „zwykłą”. Taka teoria zresztą doskonale tłumaczy doświadczalnie widoczne zalety wody przy użyciu Technologii Żywej Wody.

Woda ze szklanki kontra ta sama woda z Aktywnego Kubka lub postawiona na Aktywną Podstawkę w Technologii Żywej Wody. Zakładamy, że woda w kranie jest bardzo złej jakości.

 

 

Po lewej stronie woda ze zwykłej szklanki, po prawej stronie woda z aktywnego kubka

 

Woda ze szklanki

 1. Kamień zostanie w nerkach.
 2. PH będzie takie samo, jakie ma woda.
 3. Redox będzie taki sam, jaki ma woda.
 4. Toksyny zostaną w wątrobie.
 5. Smak wody ciężki.

Woda z Aktywnego Kubka

 1. Kamień zostanie rozpuszczony i wydalony z organizmu.
 2. PH ustawi się do takiego poziomu, jaki jest potrzebny w organizmie w danym momencie.
 3. Redox dostosuje się dokładnie do organizmu.
 4. Toksyny zostaną wypłukane z organizmu.
 5. Smak wody miękki, aksamitny.

 

Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o zupełnie nowej jakości wody, która ma zdolność ustawienia się do organizmu człowieka w danej chwili, rozpuszczania kamienia i wypłukiwania toksyn.

Mówimy tutaj o zasadniczej poprawie jakości wody, mówimy o wodzie Żywej.

Proszę zwrócić uwagę

Diament i węgiel to ten sam wzór chemiczny C a dwie jak bardzo różne substancje !

Woda martwa i woda żywa, wzór chemiczny H2O, a dwie bardzo różne substancje !

 

Fotografie do porównania:

 

 

Rzeżucha – źle wykonana próba,(oba pojemniki stały w jednym pomieszczeniu, z uwagi na wilgotność powietrza ok. 50-70%, woda żywa uzdatniła wodę kranową w pojemniku obok), mimo to widoczne są duże różnice wzrostu.

Woda żywa wytrąciła CO2 (bąbelki widoczne na ściankach kieliszka), woda z kranu jak widać nie wytrąca CO2 (można to odczuć podczas próby smakowej wody).

 

Kwiat hodowany od 7 lat nigdy nie zakwitł, po podlewaniu przez około 1 miesiąc wodą żywą po raz pierwszy zakwitł. Zdjęcie: Rosja, Moskwa.

 

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Co to jest?

Prezentujemy urządzenia do przywracania naturalnej struktury wodzie i nie są to filtry.

Przedstawiamy Aktywny Kubek i Aktywator Wody z zastosowaniem wody wzorcowej: jest to nowość.

Aktywny Kubek: jeżeli nalejemy do niego wody z kranu lub innego płynu na bazie wody (soki, mleko itd.), to w ciągu 5 sekund zostanie przywrócona płynowi w Kubku naturalna struktura (zdjęcie z ulotki: woda kranowa i woda po kubku lub aktywatorze), co jest wyczuwalne również smakowo

Próba smakowa wody:

Nalewamy wodę z butelki (woda niegazowana) do kieliszka i do kubka, poczym dajemy spróbować najpierw wodę w kieliszku z butelki, następnie wodę z kubka przelewamy do kieliszka czekamy na reakcję, jeżeli jej nie ma lub jest zbyt słaba ponowie nalewamy wody z butelki próba w drugą stronę (na 10 osób 9 wyłapuje różnice).

Odczucia klientów: Woda natychmiast traci gaz, robi się aksamitna i delikatna, często klienci mówią, że jest bardziej miękka, w przypadku soku smak jest mniej ostry, bardziej uwydatniony, również aksamitny, wino zmienia smak na bardziej subtelny. Podobnie jest przy kawie (traci gorycz, robi się bardziej delikatna) i herbacie.

Zwrócić uwagę na różnicę: kryształ wody z kranu – brak struktury i kryształ wody żywej.

To, co daje się wyczuć w smaku to ustawienie klastrów wody w układ heksagonalny, ale jest to najmniejsza zaleta tej wody. Od tego momentu woda nabiera wszelkich wartości, głównie zdrowotnych, dla naszego organizmu: (opisane w ulotce).

Kryształ prezentowany na kubku i aktywatorze to oryginalne zdjęcie wody wzorcowej, której używamy do produkcji urządzeń, wykonane w laboratorium Masaru Emoto.

Może się zdarzyć, że 1 na 10 osób nie wyczuwa różnic. Często jest to związane z zaburzeniami kubków smakowych lub spożyciem wcześniej ostrych potraw czy żuciem gumy, co oczywiście nie oznacza, że kubek nie działa. Odczucia smakowe, które prezentujemy to zaledwie 1% tego, co dzieje się z wodą, której przywrócimy naturalną strukturę.

Woda o prawidłowej strukturze jest niezwykle skutecznym rozpuszczalnikiem, co powoduje m.in. rozpuszczenie kamienia w instalacjach wodnych i w czajniku, a w przypadku parzenia ziół różnica w ekstrakcie jest bardzo duża. Z wody kranowej (bez aktywatora) uzyskamy 5% ekstraktu, a z wody z kubka lub aktywatora aż 95%.

Równie ważnym elementem jest ogromna oszczędność energii zużywanej na podgrzewanie wody żywej. Dysponujemy badaniami z laboratorium przy elektrociepłowni, które pokazują, że woda „zwykła” nagrzewa się o 34,7% wolniej niż woda żywa! (raport z badania).

Wodę o przywróconej strukturze

(Kwantowe właściwości wody w organizmie w skali nano występują w kanałach jonowych błon komórkowych) laboratoryjnie kanały jonowe to Nano rury, do których dostaje się woda, gdzie układ heksagonalny zostaje zmieniony, orto-klastry i para-klastry ustawiają się szeregowo, wtedy woda wykazuje właściwości kwantowe i na przykład nie zamarza przy -260°C.

Jak to działa? wersja prosta

Kubek zbudowany jest jak termos. Ma podwójne ścianki, pomiędzy którymi znajduje się tak zwana woda wzorcowa – bardzo upraszczając to woda, jaką byśmy uzyskali jadąc na Antarktydę, wiercąc tam dziurę głębokości 3 km i wydobywając stamtąd wodę.

Woda wzorcowa działa poprzez ścianki kubka, przekazując matrycę elektroenergetyczną wodzie w kubku lub przepływającej przez aktywator. W ten sposób woda w kubku uzyskuje właściwą pierwotną strukturę.

Jak to działa? wersja bardziej rozbudowana (dla wybranych klientów)

W temperaturze 30-45oC struktura wody staje się tak elastyczna, że cząsteczki wody mogą tworzyć różne kompozycje. Właśnie taką temperaturę osiąga woda znajdująca się w organizmach stałocieplnych (w tym w organizmie człowieka), co zapewnia im prawidłowe funkcjonowanie.

Podobnie dzieje się z wodą znajdującą się w naszym organizmie i wodą wodociągową, która zanim dotrze do naszych mieszkań, zostaje poddana procesowi oczyszczania i „uzdatniania” chemicznego, niszczącego jej naturalną strukturę. To dlatego woda wodociągowa zamarzając nie tworzy kryształów, ale zbija się w bezkształtne skupiska.

Potocznie nazywany aktywator do wody „Active Water” 150 lat temu nie miałby żadnego zastosowania z uwagi na to, że woda posiadała pierwotną strukturę, która nie została jeszcze zniszczona przez człowieka.

Badania wykazują, że z całego zasobu wody pitnej na świecie aż 99% ma zakłóconą lub uszkodzoną strukturę. Living Water Technology jest odpowiedzią na tę sytuację.

Living Water Technology Aktywny Kubek / Aktywator wody jest urządzeniem bezobsługowym, nie wymagającym dodatkowego zasilania. Wykorzystuje oddziaływanie wody wzorcowej na przepływającą przez niego wodę wodociągową, przywracając jej pierwotną strukturę molekularną w układzie heksagonalnym.

Skąd macie taką  wodę?

To jest tajemnica naszej firmy.

Jak sprawdzić czy kubek działa? Samodzielne próby (opis poniżej)

 1. Człowiek to 74% wody, mózg to aż 95% wody, cykl wymiany wody w organizmie około 9 dni przy piciu wody wyłącznie żywej. Nie ma organizmu na tej planecie, który by nie zareagował na taką zmianę (mogą zdarzyć się biegunki), z uwagi na to, że organizm zaczyna się oczyszczać.
 2. Ciekawą próbą jest podlewanie kwiatów, natura świetnie reaguje z żywą wodą.

Kwiaty, które nie zakwitły przez 7 lat, po podlewaniu z kubka kwitną

 1. Pralka automatyczna, wsypać znacznie mniej proszku (30-50%) i 4 Kubki Aktywne wody, zalać szufladę z proszkiem, upierze się tak samo jak przy dużej ilości detergentu. Tutaj skorzystamy z bardzo wysokiej siły rozpuszczania żywej wody.
 2. Nalejmy psu dwie miski z wodą zawsze, wybierze tą z wodą żywą.

Dlaczego woda ma uszkodzoną strukturę?

Cykl wody w naturze to cykl 60-letni, dziś wylana szklanka wody na trawnik za 60 lat wypłynie w studni głębinowej. Mamy za sobą 180 lat przemysłu, czyli woda znajduje się w 3 cyklu. Za każdym razem, gdy znalazła się na powierzchni ziemi, trafiała gdzieś na nawozy sztuczne z pól, do oczyszczalni ścieków (mechanicznej i chemicznej) transportowano ją rurami, wskutek czego za każdym razem zatracała swoją strukturę aż do stanu obecnego. Wody pitnej na naszej planecie jest koło 0,3%, a wody o naturalnej niezaburzonej strukturze nie całe 5% wody pitnej. Na dziś woda na całej planecie Ziemi w 95% jest zaburzona.

Co to jest Aktywator wody?

Prezentowany przez nas kubek to Living Water Technology w wersji mini został wyprodukowany, aby każdy nie wydając dużo pieniędzy mógł się przekonać, czy to działa. Aktywator wody to profesjonalne urządzenie montowane w systemie wody. Dzięki temu w całym obiekcie (np. domu) płynie woda żywa w dowolnych ilościach. Montujemy takie urządzenia w piekarniach, firmach, wszędzie tam, gdzie jest woda.

Czy woda zamrożona w lodówce ma strukturę? (bardzo częste pytanie)

Od wielu lat krąży w Internecie mit, że wystarczy zamrozić wodę w zamrażarce, by przywrócić jej strukturę. Nic bardzie mylnego! Woda zamrożona w lodówce ma taką strukturę jak woda, która została zamrożona, czyli szansa ok. 1%, że jej struktura nie jest zaburzona. Samo mrożenie wody nie powoduje przywrócenia jej struktury, a jedynie w przypadku badań laboratoryjnych ukazuje strukturę, jaką miała przed zamrożeniem. Badania kryształów wody Masaru Emoto.

Jak długo trzeba trzymać wodę w aktywnym kubku i jak długo działa woda z niego wylana?

Po wlaniu wody do Aktywnego kubka struktura jej naprawia się w ciągu 5 sekund, a w ciągu 3 minut powracają wszystkie jej pozostałe właściwości. Po wylaniu wody z kubka, właściwości wody żywej utrzymują się tak: po 14 godzinach 98%, po 24 godzinach 85%, po 48 godzinach 75% po 6 dniach 64%, po 16 dniach 37%.

PH wody, czyli kwasowość lub zasadowość wody i Redox

Przyjmuje się, że dla roztworów wodnych wartość pH mieści się w przedziale 0-14, kwaśnych pH<7, zasadowych pH>7, obojętnych pH=7. Zwykle wody powierzchniowe posiadają pH w zakresie 6,5-8,5, co odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia.

PH w wypadku wody żywej nie ma specjalnie znaczenia, gdyż przystosuje się ona do potrzeb naszego organizmu, i dostanie z wody tyle jonów zasadowych lub kwasowych, ile trzeba, by przywrócić równowagę. Nasza woda przywraca balans, a właśnie o to chodzi w aplikowaniu wody, czy to alkalicznej (zasadowej) czy kwaśnej.

To samo dotyczy potencjału Redox. Mówimy o nim w kontekście przywrócenia organizmowi równowagi kwasowo-zasadowej. Nie ma znaczenia, jaki jest potencjał redox w wodzie żywej, bo dla organizmu dużo ważniejsza jest możliwość pobrania lub oddania wodzie elektronów, a co za tym idzie przywrócenie równowagi. Potencjał ujemny wody redox mówi o nadmiarze elektronów do pobrania. W naszej wodzie nie potrzebujemy określać potencjału, bo nie dostarczamy organizmowi w sposób sztuczny elektronów, tylko woda „współpracując” z nami przywraca równowagę kwasowo-zasadową, czyli pH całego organizmu jest na poziomie najbardziej mu odpowiadającym. Inaczej mówiąc, organizm współpracując z wodą ma takie PH, jakie jest mu potrzebne i może być ono inne dla każdego. Na tym polega zaleta żywejwody, że odpowiada potrzebom indywidualnym.

A co z toksynami w wodzie?

Jak już napisaliśmy, woda żywa ma wiele zadziwiających cech. Oprócz tego, że wyręcza nas w doborze pH czy potencjału redox, potrafi wypierać toksyny z organizmu. Mechanizm ten nie jest do końca poznany, ale może wynikać ze zdolności wody żywej do samooczyszczenia. Tak jak potrafi usunąć gaz, tak może zniwelować wszelkie związki obce wodzie i naszemu organizmowi. Dzięki temu nasz organizm może funkcjonować dużo lepiej, nie traci energii na walkę z truciznami, dłużej będziemy mogli zachować młodość i sprawność.

Aktywny Kubek nie jest filtrem

Kubek zmienia strukturę wody na najbardziej dla nas korzystną strukturę heksagonalną, natomiast nie filtruje i nie oczyszcza wody. W przypadku zanieczyszczeń mechanicznych można zastosować dowolny dwu- lub trzyelementowy prosty filtr węglowy i mechaniczny.

Replikacja DNA

Woda żywa odpowiada również za jedną z najbardziej istotnych dla organizmu człowieka funkcji, zapobiega błędom podczas replikacji DNA, która jest częstą przyczyną powstawania nowotworów.

Plastyka wody

Proszę zwrócić uwagę na plastykę wody,  woda np. z kranu jak wylewamy ją z jakiegoś naczynia wolnym strumieniem rwie się, ta sama woda wylewana takim samym strumieniem poprzez Aktywny kubek, aktywator nie rwie się jest zwarta i wylewa się równomiernym strumieniem.

Jak wykonać samodzielnie próbę:

Próba wzrostu roślin. Nasiona rzeżuchy lub rzodkiewki (2 x 100 ziaren) nasypać na watkę w pojemniku szklanym. Bardzo ważne, aby pojemniki rozdzielić do innych pomieszczeń, jeden podlewać wodą żywą, drugi wodą z kranu. Po kilku dniach (choć pierwsze obserwacje po 24 h) można zaobserwować różnicę we wzroście.

Próba smakowa wina lub piwa. Wlać piwo do szklanki i do Aktywnego kubka, po kilku minutach przelać do szklanki. Obserwacja: piwo z kubka wytrąci gaz, zrobi się bardziej klarowne, w smaku będzie bardziej esencjonalne i (w zależności od gatunku) bez goryczy. W przypadku wina stanie się łagodniejsze, subtelne i aksamitne (im gorsze wino czy piwo, tym bardziej wyraźna różnica). Dla koneserów wina: wlać wino do kubka na 24 h (nastąpi przyśpieszony proces dojrzewania wina).

Próba przedłużenia trwałości. Mleko naturalne (nie UHT!) wlać do szklanki i do Aktywnego kubka, po kilku minutach można przelać mleko z kubka do innego naczynia. Wstawić oba pojemniki do lodówki. Mleko, które było w aktywnym kubku zsiądzie się kilka dni później.

Inne informacje!

Przy korzystaniu z wody żywej do gotowania warzyw (w tym ziemniaków), zup, sosów należy zmniejszyć dawkowanie soli i innych przyprawo około 30%.

Po kąpieli w wodzie żywej zazwyczaj nie potrzebne są kremy nawilżające. Ciało jest elastyczne i nawilżone w sposób naturalny.

Gotowanie wody w czajnikach. Przy użyciu wody żywej kamień, który jest zazwyczaj w wodzie zostanie rozpuszczony.

Z kubka możemy pić na przykład mając wodę bardzo zakamienioną. Z uwagi na to, że woda żywa rozpuszcza kamień, jak ją wypijemy zostanie wypłukana z moczem i nie odłoży się nerkach.

Gwarancja:

Gwarancja na technologię jest dożywotnia, na sam kubek  2 lata, na aktywator 5 lat jeżeli ktoś nie uszkodzi mechanicznie  nie rozplomobuje kubka, aktywatora to będzie działał dożywotnio.

Dla dociekliwych!

Living Water Technology została opracowana w Polsce z wykorzystaniem badań Masaru Emoto z Japonii, z którym pracowaliśmy bezpośrednio. Był to jeden z największych autorytetów od wody.

Wszystkie produkty HarmonyH2O są produkowane w Polsce i wykonane z atestowanej stali nierdzewnej.

 

ZMIANY ZACHODZĄCE W ORGANIZMIE

Wpływ picia strukturyzowanej wody na różnego rodzaju dolegliwości i choroby oraz inne jej zalety według prof. Mu Shik Jhon:

 • polepszenie zdolności przenoszenia tlenu i substancji odżywczych do komórek oraz usuwania z nich substancji odpadowych,
 • poprawa utlenowania krwi,
 • stabilizacja funkcji serca,
 • zapobieganie błędom podczas replikacji DNA, bowiem niestrukturyzowana woda zwiększa możliwość powstawania takich błędów prowadzących do powstawania podziałów komórek sprzyjających powstawaniu nowotworów,
 • woda heksagonalna jest głównym źródłem energii wszelkich organów – jest to szczególnie istotne dla zapewnienia wysokiej wydajności i wydolności fizycznej przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych czy uprawiania sportów wyczynowych,
 • polepszenie wchłaniania składników odżywczych,
 • zwiększenie mocy układu immunologicznego,
 • polepszanie hydratacji, czyli otaczania substancji przez molekuły wody, a przez to lepsze rozpuszczanie i wchłanianie tych substancji do organizmu,
 • wzrost odporności organizmu na choroby, ponieważ większość chorób wiąże się z chronicznym odwodnieniem,
 • przeciwdziałanie wysuszaniu skóry, trądzikowi, łuszczycy, powstawaniu zmarszczek,
 • przeciwdziałanie zaparciom i polepszenie oczyszczania jelita grubego ze złogów poprzez ich lepsze rozpuszczanie i wymywanie,
 • przeciwdziałanie powstawaniu „złego” cholesterolu LDL i odkładaniu się produktów jego utleniania na ściankach naczyń krwionośnych (problemy z cholesterolem powstają w dużej mierze na bazie utajonego odwodnienia organizmu),
 • zmniejszenie wysokiego poziom cholesterolu i wysokiego ciśnienia krwi,
 • najprawdopodobniej jeden z najważniejszych czynników sprzyjających zmniejszaniu masy ciała (przeciwdziałaniu otyłości); każdy program dotyczący odchudzania powinien bazować na piciu strukturyzowanej wody,
 • brak zaopatrzenia organizmu w heksagonalną wodę przyczynia się do wzrostu tkanki tłuszczowej oraz do zamieniania się jej w zbiornik toksyn i kwaśnych odpadów prowadzących do powstawania cellulitu,
 • polepszenie procesu oczyszczania wątroby, krwi i nerek,
 • przeciwdziałanie zmęczeniu poprzez dostarczanie dodatkowych porcji energii,
 • rozpuszczenie i usuwanie z organizmu nadmiaru wszelkich soli,
 • poprawa zdrowia u cukrzyków i zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę,
 • przeciwdziałanie alergii i astmie – regularne i częste picie heksagonalnej wody powinno być podstawowym obowiązkiem alergików i astmatyków,
 • przeciwdziałanie stresom poprzez zmniejszanie napięcia emocjonalnego,
 • poprawa pH krwi oraz wszystkich jego organów (regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu).