Woda oznacza się…

Woda oznacza się znacznie większą pojemnością pamięci niż ludzkie geny.

-prof. Ernest R. Mułdaszew