Woda posiada pamięć…

Woda posiada pamięć, jest więc w stanie gromadzić i przechowywać informacje.
To nie materia, a informacja jest podstawą budowy wszechświata. – W. D. Płykin