Wszystko we wszechświecie posiada…

Wszystko we wszechświecie posiada – mniej lub bardziej rozwiniętą- własną świadomość.

-G. I. Szypow